Choices stories you play – låter dig välja vad som händer i spelet

Choices gör dig till din egen storyteller där du styr vad som ska hände dina karaktärer baserat på de val du gör. Genom olika berättelser spelar du dig igenom kapitel för att ta dig genom äventyret!