jet cloud landing aircraft

UD Resklar – en app som hjälper dig inför och på resan

Med denna app blir det lättare att få reda på vad som gäller i just det land du befinner dig i eller ska besöka. Under rådande pandemi kan du även få information om vilka länder UD avråder från icke nödvändiga resor till på grund av Corona.