fjällmiljö

De vill ha svenska GPS appar – för fjällsäkerhet

I Österrike, Frankrike och Island finns det appar som gör det lättare för räddningstjänsten att kunna hitta personer som […]