three white ceramic pots with green leaf plants near open notebook with click pen on top

Microsoft OneNote din digitala anteckningsbok

Microsoft OneNote är den digitala anteckningsboken som du alltid har till hands och där du lätt och smidigt kan skriva ner idéer, händelser och anteckningar.