syfte

De vill ha svenska GPS appar – för fjällsäkerhet

I Österrike, Frankrike och Island finns det appar som gör det lättare för räddningstjänsten att kunna hitta personer som […]

Appar lanserar

När jag som entreprenör försökte hitta någon information om häftiga appar kunde jag inte hitta något på världens största […]