crop doctor in medical uniform with stethoscope standing in clinic corridor

Alltid Öppet låter dig träffa vården genom videosamtal

Alltid Öppet är region Stockholms app för videomöten inom vården. Perfekt nu när vi hest ska undvika att träffas i den mån det är möjligt och att du kan gör det när det passar dig bäst!