Nu kan du ångra köp på appar hos Apple

Nu kan du ångra köp på appar hos Apple, något som även kunnat göras tidigare, men under mer omständliga och krångliga förutsättningar. Men nu erbjuder man, […]