concentrated female entrepreneur typing on laptop in workplace

Arbetsförmedlingen Mina Sidor – appen som underlättar ditt jobbsökande

Appen gör enkelt för dig som är inskriven på arbetsförmedlingen att se vad du har gjort och behöver göra samt få in samt aktivitetsrapporter.