Rapportera mobbning med appen Speak Up

Speak Up är en app till för elever att kunna rapportera när mobbning förekommer i skolan.  En fråga som man ständigt återkommer till när man […]