close up photo of a person holding a tablet computer showing the world map

Where is that – testa dina geografikunskaper

Testa dina kunskaper i geografi med appen Where is That. Kan du pricka in ett specifikt land på en världskarta?