close up portrait of a young woman typing a text message on mobile phone

MyTherapy – piller påminnelse och medicinering

MyTherapy är din personliga piller-påminnelse! All som behöver ta mediciner varje dag eller behövt under en period vet hur jobbigt det kan vara att hålla koll på tiden.