woman in orange long sleeve shirt holding white tablet computer

SchoolSoft – få koll på ditt schema, läxor och prov

Ladda ner appen SchoolSoft för att se schema, kalender, frånvaro och se notiser som meddelanden. Perfekt för dig som som jobbar på skolan, eleverna och vårdnadshavare.