Företag utvecklar app för fördjupad information om energianvändning

Tillsammans med det nystartade bolaget Greenely från KTH Innovation deltar Mälarenergi i ett projekt för att utveckla en tjänst som ger hushåll fördjupad information om sin energianvändning via en app vilket kan leda till ändrade energibeteenden.

Hushållen som kommer att delta i projektet får ett verktyg via Mälarenergi och Greenely som möjliggör att de på ett väldigt enkelt sätt kan följa och effektivisera sin energianvändning. Genom att använda Greenelys mobilapplikation får testhushållen personligt anpassad information som representerar energianvändandet i deras bostad. De ges möjlighet att jämföra sig med liknande hushåll och får sammanfattade rapporter som identifierar intressanta trender i hushållets energiåtgång samt viktig information från Mälarenergi. En grund för detta är att kunderna har ett elavtal baserat på timförbrukning. Hushållen vägleds på ett enkelt och engagerande sätt mot en mer hållbar energianvändning och därmed minskad klimat- och miljöpåverkan.

Mälarenergi bjuder nu in ett hundratal kunder att agera som testpersoner för att prova och utvärdera tjänsten under projektets gång. Detta är ett steg i Mälarenergis ambition att utveckla produkter i nära samarbeta med kunderna. Testpersonerna kommer att kontaktas av Mälarenergi och användandet av applikationen beräknas påbörjas under mars 2015. Målet är att tillsammans med Greenely utveckla en mobilapplikation som kan erbjudas till Mälarenergis kunder för ökad förståelse av energianvändning som leder till minskad miljöpåverkan.

– Det blir inspirerande att arbeta både kundnära och i samverkan med ett engagerat gäng på Greenely. Här kan vi koppla ihop våra kunder, produkter och data med ny teknik och kundbeteenden inom produktutveckling. Det ska bli spännande att se hur testkunderna tar emot detta, det är ju i slutänden de som avgör om det blir en kommersiell produkt, säger Ove Fredriksson, marknadsstrateg Mälarenergi AB i ett pressmeddelande.

– För Greenely är det oerhört roligt att få testa vår nya teknik tillsammans med ett modernt energibolag. Vår ambition är att förmå människor att ändra sitt energibeteende och det är extra glädjande att det då är förankrat hos ett energibolag som delar samma ambition, säger Tanmoy Bari, VD för Greenely AB.

Om Greenely
Greenely är ett bolag från KTH Innovation och är inkuberade under KIC InnoEnergy, en Europeisk accelerator som främjar hållbara energilösningar. Greenely har utvecklat en tjänst som helt utan hårdvara, visualiserar fördjupad information, analyser och trender av hushålls energibeteenden via en mobilapplikation. Detta görs genom att maximera kapaciteten av den befintliga infrastrukturen av smarta elmätare som finns installerad i Sverige.